talkon – תנאי שימוש

מועד העדכון האחרון: דצמבר 2020

טוקאון בע"מ, יחד עם החברות הבנות שלה ("talkon", "אנו", "שלנו", או "החברה") מזמינה אותך ("עצמך", "לך" או "את") להשתמש בפלטפורמת שירותי קלינאות התקשורת שלנו ("פלטפורמת talkon") באמצעות השימוש באפליקציית המובייל/הדפדפן/דסקטופ של talkon ("האפליקציה"), ולבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת https://talkon.health/ ("האתר") (פלטפורמת talkon, האפליקציה, האתר ושירותים נוספים ש-talkon עשויים להציע מפעם לפעם, יחד, "השירותים", "השירות" או "שירותי talkon") (והכל כמוגדר ביתר פירוט בתנאי שימוש אלו). הרשות לעשות שימוש בשירותים של talkon ניתנת לך אך ורק בהתאם לתנאים ולהגבלות שבתנאי שימוש אלו. הפנייה בלשון נקבה כוללת את שני המינים.    

1.   הסכמה לתנאים

בהיכנסך, התחברותך או גישתך לשירותים או בשימושך בהם ו/או ביצירת חשבון על ידיך, את מאשרת כי קראת והבנת את תנאי השימוש דלקמן, לרבות תנאיה של מדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה ב: https://talkon.health/מדיניות-פרטיות  ("מדיניות הפרטיות", יחד עם תנאי השימוש, "התנאים"), ואת מסכימה להיות מחויבת על ידיהם ולעמוד בדרישותיהם של כל הדינים והתקנות החלים בנוגע לשימושך בשירותים, ואת מאשרת כי תנאי שימוש אלו מהווים חוזה מחייב ובר-אכיפה בין talkon לבינך.

אם אינך מסכימה לתנאי שימוש אלו, אנא אל תיכנסי, תתחברי או תיגשי לשירותים או לכל חלק מהם, או תשתמשי בהם או בכל חלק מהם, בכל אופן שהוא.

2.   השירות

שירותי talkon מספקים פלטפורמה דיגיטלית מבוססת בינה מלאכותית הבונה תוכנית אימון/תרגול המבוססת על תרגילים המתבצעים בסביבה הביתית ("תרגול"), המותאמת לילדים ("מטופלים"), והמעניקה להורים כלים למעקב אחר ביצוע התרגולים תוך שמירה על המשכיות הטיפול, וכן שיתוף המידע בין הורי המטופלים ("הורה" או "הורים", "הורה" במדיניות זו לרבות אפוטרופוס לדין) לבין קלינאי התקשורת הרשומים לשירותי talkon ("קלינאים"), והכל לאחר אישור ההורה לשיתוף המידע הרפואי של המטופל עם קלינאי ספציפי הרשום לשירותי talkon ("הקלינאי המטפל"). השירותים זמינים להורה (ולפיכך למטופל) לאחר שהקלינאי המטפל פתח תיק מטופל עבורם בפלטפורמת talkon, ובאמצעות שימוש באפליקציה המאפשרת לקלינאי המטפל להציג בפני ההורה את התרגילים הנדרשים, וכן להורה  להקל ;יט ולשדר לקלינאי המטפל, את תרגילי ותרגולי המטופל. בנוסף השירותים מאפשרים לקלינאי המטפל לתעד ולנהל את מתן שירותי קלינאות התקשורת שהקלינאי המטפל מעניק למטופל בין היתר באמצעות האפליקציה וכן לשפר שירותים אלו ולהתאימם בצורה המיטבית למטופל.

על מנת להשתמש בשירות ולפתוח חשבון משתמש, עליך להיות מעל לגיל שמונה-עשרה (18) שנים או יותר (ראו סעיף 17 להלן). עם זאת, את (בתור הורה או אפוטרופוס לדין) רשאית להשתמש בחשבונך (כהגדרתו להלן) עבור מטופלים שונים נוסף על עצמך, ואותם מטופלים רשאים להיות מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) שנים ("קטינים נסמכים"), באמצעות הוספתם ורישומם של אותם מטופלים תחת חשבונך. את רשאית להוסיף ולרשום קטין נסמך תחת חשבונך רק אם את הורה או אפוטרופסו לדין של אותו קטין נסמך. נוסף על כך, הקלינאי המטפל שלך רשאי, כפוף לקבלת רשותך, להוסיף לחשבונך קטינים נסמכים אם את הורה שלהם או אפוטרופסם לדין. את מאשרת ומסכימה בזאת לתנאי שימוש אלו (ובמקרה ואת הורה, מטעמו של המטופל) ואת מצהירה בפני talkon כי את בעלת כל הסמכות החוקית לעשות זאת, ובמקרה שאת הורה, בהתאם לסעיפים 4 ו-17 לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות של talkon לקבל את המידע הרפואי של אותו מטופל, ולמסור מידע אודותיו כאמור.

הורים, מטופלים וקלינאים כולכם בתנאי שימוש אלו משתמשים בשירותי talkon (ה"משתמשים"), והתנאים יחולו על כל אחד מן המשתמשים בהתאמה. באפשרותם של משתמשים להירשם דרך האתר לרשימת הדיוור שלנו על מנת לקבל עדכונים אודות ההתפתחויות בשירותים, הצעות מיוחדות, הנחות, וכו'. 

 

חשוב – היעדר ייעוץ רפואי על ידי talkon:

talkon אינה מספקת שירותי ייעוץ רפואי או כל שירותים קליניים. לtalkon - אין כל אחריות שהיא למידע המסופק או המועבר באמצעות השירות, וגם לא לתוכן שבאתר.

כל התוכן והמידע הקליני והטיפולי המועבר באמצעות השירותים נוצר ו/או אושר על ידי המשתמשים ("מידע טיפולי"). לפיכך, talkon אינה, ולא תהא, אחראית בכל דרך שהיא לכל מידע טיפולי לרבות כל קביעה, תרגיל, תרגול או המלצה, לרבות כל המלצות לטיפול, המועברים באמצעות שימוש בשירותי talkon על ידי כל משתמש, לרבות על ידי קלינאי.

כאשר אתה משתמש בשירות, אתה מסכים כי talkon אינה אחראית, ולא תחוב, כלפיך בגין כל תביעה, הפסד או נזק הנובעים מן השירות או מן השימוש בו על ידיך או על ידי כל משתמש אחר.

talkon אינה תומכת בכל החלטה המתקבלת, או פעולה המבוצעת, או שאינה מבוצעת, במלואה או בחלקה, תוך הסתמכות על השירות או על כל מידע המועבר דרך השירות, או המתקבל מן השירות, ובכל הפסד, פציעה, אי-נוחות, פגיעה ו/או נזק הנגרמים כתוצאה מן השירות או מן השימוש בו או בקשר עמם, אינה ממליצה על החלטה או פעולה כאמור ואינה מקבלת על עצמה כל אחריות להן.

talkon אינה בוחנת ומאשרת או לחילופין נותנת חסות בכל אופן שהוא לכל קלינאי, או לכל הורה/מטופל, ובחירתו של הורה/מטופל בקבלת שירותים טיפוליים מאת הקלינאי המטפל, וכן בחירתו של קלינאי מטפל לתת שירותיו להורה/מטופל, היא על אחריות ההורה/מטופל או קלינאי מטפל בלבד (לפי העניין).

את מאשרת ומסכימה כי השימוש בשירותי talkon הוא לחלוטין על אחריותך.

3.   רישום וחשבון משתמש

על מנת להשתמש בשירותים, עליך להירשם ולפתוח חשבון משתמש באפליקציה או בממשק האינטרנטי (ה"חשבון"). על מנת לבצע רישום יש לספק פרטים שונים, כגון שם, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני,מין, מספר רישיון (לקלינאים) ומידע דמוגרפי אחר. במהלך תהליך הרישום, תתבקשי לבחור סיסמה ושם משתמש לחשבונך. את האחראית היחידה והמלאה לשמירה על סודיות פרטי ההתחברות (דואר אלקטרוני, שם משתמש וסיסמה) של חשבונך ולכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך. את מסכימה שלא לגלות את פרטי ההתחברות שלך לצד שלישי כלשהו. במידה ותשכחי את סיסמתך, באפשרותך לבקש דרך האפיק המתאים בשירותים כי תונפק לך סיסמה חדשה ותישלח לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה שלך. חשבונך נמצא בסיכון אם את נותנת למישהו אחר להשתמש בו באופן בלתי-הולם, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את חשבונך אם אנו מחליטים שאת או כל אדם אחר המשתמש בחשבונך מפר תנאים אלו.

למידע נוסף אודות סוג המידע שאותו אנו אוספים כאשר אתה נרשם לשירות, אנא בקר במדיניות הפרטיות שלנו בכתובת:https://talkon.health/מדיניות-פרטיות 

עליך למסור מידע מדויק ושלם בעת יצירת חשבון, ואת מסכימה שלא להציג באופן כוזב כל פרט מן הפרטים האישיים הנמסרים לצורך רישום החשבון או פרטי החשבון, ולשמור שפרטי החשבון שלך יהיו מדויקים ועדכניים.

אינך רשאית להמחות או להעביר את זכויותיך או להאציל את חובותיך תחת החשבון ו/או תנאים אלו בלא הסכמתה של talkon מראש ובכתב.

עליך להודיע לנו מיד על כל שימוש בלתי-מורשה בחשבונך או בפרטי ההתחברות שלך או על כל הפרה אחרת של האבטחה. אין באפשרותנו להיות אחראים, ולא נהיה אחראים, להפסד או נזק כלשהם הנובעים מכל אי-עמידה שלך בתנאים או מכל שימוש בלתי-מורשה בחשבונך או כל הפרה אחרת של האבטחה. יתכן שתחוב בהפסדיה של talkon ו/או של אחרים עקב כל שימוש כאמור.

אם ברצונך לשנות את פרטי החשבון שלך, או אם ברצונך לבטל את רישומך, את רשאית לעשות כן באמצעות יצירת קשר עם שירות התמיכה של talkon. בכפוף למילוי כל התחייבויותיך כלפי talkon עד למועד הביטול (וכן לאחר מכן בקשר עם התחייבויות שנועדו לחול גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים תחת תנאים אלו), ובהתאם למדיניות הביטולים של talkon המתוארת בסעיף 8 מטה, חשבונך יופסק בתוך זמן סביר לאחר בקשתך, ומאותו מועד לא תוכל עוד לגשת לחשבונך, ובלא לגרוע מכל זכות או טענה העומדות ל-talkon, כל ההיתרים, הזכויות והרישיונות המוענקים לך לפי תנאים אלו יופסקו ויבוטלו מיידית.

לתשומת לבך: הפסקת חשבונך עלולה לגרום לאובדנם ו/או אי-זמינותם של תוכן, תכונות, או יכולת בנוגע לחשבונך. talkon לא תחוב בכל דרך שהיא על אי-זמינות ו/או אובדן כאמור. 

4. הצהרות והתחייבויות המטופל/הורה

שימושך בשירות (או בכל חלק ממנו) תלוי בעובדה שאת מצהירה ומתחייבת בזאת כי:

·          ברשותך הסמכות החוקית להתקשר בתנאים אלו וליצור הסכם מחייב לפי כל דין חל, להשתמש בשירות בהתאם לתנאים אלו, ולבצע באופן מלא את התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו, והכל מטעם עצמך ו/או מטופלים כלשהם שהוספת וציינת תחת חשבונך או שמטעמם אתה משתמש בשירותים;

·          ברשותך הידע וכושר השיפוט הנחוצים על מנת להחליט האם להשתמש בשירות או להסתמך בדרך אחרת על מידע כלשהו הזמין במסגרתו;

·          תבקשי לקבל מגורמים מוסמכים ומקצועיים שלישיים, ייעוץ בתחום הטיפול (לרבות ייעוץ רפואי) על מנת להגן על האינטרסים שלך ועל בריאותך בטרם תסתמך על מידע טיפולי כלשהו המסופק דרך שימושך בשירותים. את מאשרת כי לא קיימת כל מערכת יחסים מקצועית (לרבות כל מערכת יחסים של מטפל ומטופל או של יועץ ונועץ) בינך לבין talkon, וכי אינך רשאית להסתמך אך ורק, או באופן עקרוני, על מידע או תוכן כלשהו או תכונות כלשהן אשר אתה מוצא במסגרת השירות או דרכו;

·          אם את מתחברת לשירות, ניגשת אליו או משתמשת בו מטעמו של צד שלישי, בן משפחה או תלוי כלשהם, את מצהירה ומתחייבת כי את מורשית כדין לפי כל דין חל לייצג את אותו צד שלישי, בן משפחה או תלוי בקשר עם תנאים אלו ולהכריחו להיות מחויב על ידי תנאים אלו, ואת נותנת בזאת את כל ההצהרות וההתחייבויות שבתנאי שימוש אלו הן מטעמך והן מטעמו;

·          ברשותך כל ההסכמות הנדרשות לפי כל דינים החלים לצורך העלאתו, עיבודו, שליחתו והצגתו של כל מידע אישי ורפואי של אחרים שמטעמם אתה פועל בקשר עם שירותי talkon, ואתה תעמוד עמידה קפדנית בכל דינים החלים בנוגע למידע כאמור;

·          הסכמתך לתנאים אלו אינה מפירה, ולא תפר, כל הסכם אחר אשר את מחויבת בו או כל דין, כלל, תקנה, צו או פסק דין אשר את כפופה להם;

·          את מאשרת כי את האחראית היחידה לעמידה בדרישותיהם של דינים חלים בנוגע לשימושך בשירות; וכן

5.   הגבלות על השימוש

קיימות התנהגויות מסוימות שהן אסורות באיסור חמור במסגרת שירותינו. אנא קרא את ההגבלות בקפידה. אי-עמידתך בהוראות המפורטות בתנאים אלו עלולה להוביל (לפי שיקול דעתה הבלעדי של talkon) להפסקת גישתך לשירותים וכן עלולה לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאית, בין בעצמך ובין מי מטעמך: (i) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, להנדס לאחור, להדר לאחור, או לפרק כל חלק מן השירותים או מידע ומשאבים כלשהם של talkon אודות השירותים, מערכותיה של talkon והטכנולוגיה שלה וכל תוכן אחר הקשור אליהם (לרבות פרטים ליצירת קשר, הקלטות אודיו, טקסט, סמלילים (לוגו), צלמיות (אייקונים) כפתורים, תמונות, לקטי נתונים, קישורים, תוכן ייעודי אחר, מסמכים, נתונים, גרפיקות נלוות, קניין רוחני ותכונות אחרות (יחד, ה"תוכן"), בכל דרך שהיא או להציגם, לבצעם או להפיצם בפומבי; (ii) לעשות כל שימוש בשירותים ו/או בתוכן על גבי אתר אחר כלשהו או סביבת רשת מחשבים אחרת כלשהי שאינם במסגרת האתר, לכל מטרה שהיא, או לשכפל או להעתיק את התוכן בלא הסכמתה של talkon מראש ובכתב; (iii) ליצור דפדפן או סביבת גבול מסביב לשירותיה של talkon, לתוכן שלה ולכל חלק מהם (בלא מסגרות או קישור תמונות משרת אחר (inline linking); (iv) להתערב בזכותו של כל משתמש אחר לפרטיות או בזכויות אחרות שלו או להפר אותן, או לקצור או לאסוף מידע הניתן לזיהוי אישי אודות מבקרים או משתמשים בשירות בלא הסכמתם המפורשת ומִדעת, לרבות שימוש בכל רובוט, תכנת ריגול, אפליקציה לחיפוש אתרי או לשליפה אתרית, או מכשיר או תהליך ידניים או אוטומטיים אחרים לשם שליפה, אינדוקס, או כריית נתונים; (v) להשמיץ, לגדף, להטריד, לארוב, לאיים, או להפר בדרך אחרת את זכויותיהם החוקיות של אחרים; (vi) לשדר או להעמיד בזמינות בדרך אחרת בקשר עם שירותינו כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, באג רשת, רוגלה, תכנת כופר, או כל קוד מחשב, קובץ, או תכנית אחרים אשר עלולים, או שנועדו, להזיק לפעולתו של כל ציוד חומרה, תוכנה או תקשורת בזק או להשתלט עליו, או כל קוד או רכיב אחרים שהם מזיקים, משבשים או פולשניים בפועל או בכוח; (vii) להתערב בפעולתם של שירותינו, או של השרתים או הרשתות המארחים את שירותינו, או לשבש אותה, או לסרב לציית לדרישות, נהלים, מדיניות או תקנות כלשהם של אותם שרתים או אותן רשתות; (viii) למכור כל שימוש בתוכנם של שירותינו או גישה אליהם, להעניק רישיון באותם שימוש או גישה או לנצלם למטרות מסחריות כלשהן; (ix) לבצע מִסְגוּר או שיקוף של חלק כלשהו של אתר זה בלא הרשאתה המפורשת של talkon בכתב ומראש; (x) ליצור מאגר נתונים באמצעות הורדה ואחסון שיטתיים של כל התוכן משירותינו או כל חלק ממנו; (xi) להעביר כל נתונים הנוצרים משירותינו בלא הסכמתה של talkon בכתב ומראש; או (xii) להעביר ו/או להמחות את סיסמת החשבון של המשתמש, אף באופן זמני, לצד שלישי; (xiii) להשתמש בשירותינו לכל מטרה שאינה חוקית, אינה מוסרית או אינה מורשית; (xiv) להשתמש בשירותים, לשם העלאת כל מידע שאינו נדרש באופן סביר לצורך הצפייה במידע הרפואי, לכידתו, מדידתו, עיבודו, הצגתו, אבחונו וניתוחו, בלא הגבלה; (xv) ללכוד, להעלות, להציג, להעביר ו/או למסור בדרך אחרת לtalkon או למשתמשים כלשהם כל מידע, תמונות ותוכן אחר אשר הם מידע קנייני של צד שלישי כלשהו שאינו (1) מטופל הרשום תחת חשבונך, או (2) מטופל שאתה מספק לו שירותי בריאות מתוקף תפקידך כקלינאי, או שהם, בין היתר, מטרידים, מעליבים, בלתי-הגונים, פורנוגרפיים, בלתי-חוקיים, פוגעניים או גסים; או (xvi) להשתמש בשירותינו ו/או בַּתוכן למטרות שאינן אישיות או למטרות מסחריות בלא הסכמתה המפורשת של talkon מראש ובכתב או בהתאם להסכם מפורש בכתב.  

6.   היעדר אחריות של קלינאים

את מאשרת ומסכימה בזאת כי talkon לא תחוב ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא על כל נזק, הפסד, חבות, עלות, הוצאה או טענה בקשר עם כל ייעוץ או מידע שניתנו על ידי קלינאי כאמור, לרבות, בלא הגבלה, בנוגע לאמינותם, איכותם, דיוקם או שימושיותם של ייעוץ או מידע כאמור, וגם לא בקשר עם זהותו, כשירותו, הסמכתו או פעולתו ומחדליו של הקלינאי. 

7. התחייבויות והצהרות קלינאים

אם את קלינאית, את מתחייבת ומצהירה בזאת בפני talkon כי: (i) את אשת מקצוע מורשה בתחום הבריאות וכי רישיונך לא נשלל או בוטל; (ii) תעשי את מיטב מאמציך ותעשי שימוש בסטנדרטים מקצועיים המקובלים באופן סביר בתחום עיסוקך, במסגרת שימושך בשירותים, בעת טיפול או כל מתן שירותים למטופל, ולשם מתן אבחונך או כל מידע רפואי/טיפולי/קליני אחר למטופל כלשהו; (iii) את בעלת הסמכות, ההסכמות והאישורים הנדרשים על מנת לספק את שירותיך לַמטופל, לרבות העלאת מידע המטופל לפלטפורמת talkon; (iv) את בעלת הסמכות והרשות המלאות להסכים לתנאים אלו; (v) תשמרי בסוד כל מידע שיגיע לידיעתך משירותי talkon, ולא תשתמשי במידע כאמור לכל מטרה שהיא, לרבות למטרות מסחריות או אישיות, למעט כפי הנדרש לשם ביצוע שירותי הטיפול שלך, וגם לא תעתיקי כל חלק של שירותי talkon, ולא תיצריצילומי מסך שלו; (vi) לא תקבלי כל תשלום, טובת הנאה או שוחד באופן המפר דינים, כללים, תקנות וכללים וסטנדרטים אתיים כלשהם החלים עליך, או את כולם ("דינים"); (vii) את מאשרת כי כל מטופל שעמו את באה במגע, או שלמידע הרפואי שלו את מקבלת גישה, דרך שירותי talkon, נחשב כמטופל שלך בהתאם לכל הדינים וכי את תעמדי עמידה קפדנית בדרישותיהם דינים אלו במסגרת מתן שירותי הבריאות על ידיך; ו‑(viii) תגני ותשמרי על סודיותו של כל מידע מטופל שאותו את מקבלת או שאליו יש לך גישה במסגרת היקף השירותים, ותשתמשי בו או תגלי אותו (רק לצדדים שלישיים המחויבים על ידי התחייבויות אי‑גילוי מתאימות) במידה הנדרשת לשם מתן שירותי טיפול למטופל הרלוונטי.

8.   תשלום וביטול

בתמורה לקבלת השירותים, המשתמשים ישלמו ל-talkon באמצעות אמצעי התשלום שצוין במעמד ההרשמה לשירות. אמצעי התשלום אשר מתועד ברשומות שלנו, חייב להיות תקף ומקובל, כדי לרכוש שירותים בתשלום או כדי להשתתף בהצעות לתקופות ניסיון בחינם או במבצעים אחרים בחינם הקשורים לשירותים בתשלום. את מסכימה לשלם על כל שירות בתשלום שתזמיני מאת talkon. talkon תחייב את אמצעי התשלום במחיר הנקוב בהצעה הרלוונטית לשירות בתשלום כפי שהוצג לך במעמד הרישום. אם תרכשי מינויים המתחדשים אוטומטית, את מסכימה לכך ש-talkon תחייב את אמצעי התשלום המתועד ברשומות שלה ביום הראשון של כל תקופת חיוב עבור המינוי הרלוונטי, וכי אם אמצעי התשלום המתועד יהפוך לבלתי תקף עקב פקיעת תוקף של כרטיס האשראי או מסיבה דומה, ולא נוכל לחייב אותך בתקופת החיוב הבאה ייתכן שלא תוכלי לגשת לשירות או לשירותים בתשלום הרלוונטיים עד שתעדכן את אמצעי התשלום. אם הדבר אפשרי, נשלח לך הודעה כשמצב כזה מתרחש. אם לא תעדכני את אמצעי התשלום בפרק זמן סביר, talkon תהיה רשאית לבטל את המינוי שלך.

מדיניות ביטולים. ביכולתך לבטל את אישור ההרשמה שלך תוך 14 יום מיום האישור מבלי לספק עילה לכך. פרק הזמן שבו ניתן לבטל את העסקה יסתיים לאחר 14 יום ממועד רישומך לשירותים. כדי לממש את זכותך לביטול עסקה, עליך להודיע לשירות התמיכה שלנו ב- office@talkon.health על החלטתך לבטל את הסכמתך באמצעות הצהרה חד משמעית. אם רכשת מינוי לשירותי talkon לתקופה המתחדשת אוטומטית, את רשאית לבחור להפסיק את החידוש האוטומטי או לבטל את המינוי בכל עת לפני תום תקופת המינוי הנוכחית. במקרה שתודיעי לנו על רצונך לבטל את המינוי, הביטול ייכנס החל מתקופת המנוי והחיוב הבאה.

9.   מדיניות פרטיות

talkon מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגנה על המידע שאת משתפת עמה. אנו מאמינים שיש לך זכות לדעת מהם הנוהגים שלנו בנוגע למידע שtalkon- אוספת כאשר את מתחברת לשירותינו, ניגשת אליהם או משתמשת בהם. מדיניותנו ונוהגינו וכן סוג המידע הנאסף מתוארים ב מדיניות הפרטיות  שלנו. אם בכוונתך להתחבר לשירותינו, לגשת אליהם או לעשות בהם שימוש, בטרם תעשי זאת, עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו ולהסכים לה.

10. זכויות קניין רוחני

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להמחאה ושאינו סחיר, אשר לא ניתן להשתמש בו על מנת להנפיק רישיונות-משנה ואשר ניתן לבטלו כליל, להשתמש: (א) באפליקציה שעל המכשיר החכם שלך או על מכשיר חכם המצוי בשליטתך; (ב) באתר ובפלטפורמת talkon, והכל בכפוף לתנאים ולהגבלות שבהסכם זה. תנאים אלו אינם מזכים אותך בזכות כלשהי באפליקציה, בפלטפורמת talkon ו/או באתר, במקום בזכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

סימניה של talkon והסמליל שלה (בין אם הם רשומים ובין אם לאו) וכל המזהים הקנייניים האחרים שtalkon עושה בהם שימוש בקשר עם השירות ("סימני המסחר של talkon") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחריים של החברה, בין אם הם רשומים ובין אם לאו. כל סימני המסחר, השמות המסחריים, הסימנים המזהים והסמלילים האחרים העשויים להופיע במסגרת השירות שייכים לבעליהם הנכונים ("סימני מסחר של צד שלישי"). לא מוענקים לפי תנאי שימוש אלו כל זכות, רישיון, או זיקה בסימני מסחר של talkon, ואת מסכימה כי לא תטעני לכל זכות, רישיון, או זיקה כאמור ביחס לסימני מסחר של talkon ולפיכך תימנע מלהשתמש בסימנים כלשהם מאותם סימנים אלא אם ניתנה בתנאים הרשאה מפורשת לאותו שימוש.

שירותינו, התוכן וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות, אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סמלילים, חומרים שניתן להחיל עליהם זכויות יוצרים, גרפיקות, טקסט, תמונות, מדגמים (לרבות "המראה והתחושה" של שירותינו), מפרטים, שיטות, נהלים, מידע, ידע, אלגוריתמים, נתונים, נתונים טכניים, תכונות אינטראקטיביות, קוד מקור וקוד אובייקט, קבצים, ממשק וסודות מסחריים, בין אם נרשמו ובין אם לאו, ובין אם ניתן לרשמם ובין אם לאו, (יחד, "קניין רוחני"), הם בבעלותה של talkon ו/או הורשו לה ברישיון וכפוף לזכות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות החלות לפי דיני ישראל, דינים זרים ואמנות בינלאומיות. אינך רשאי להעתיק כל חומר הכפוף לזכויות הקניין של talkon, לרבות קניינה הרוחני של talkon, להפיצו, להציגו, לבצעו בציבור, להעמידו בזמינות עבור הציבור, להפחיתו לצורה שבני אדם מסוגלים לקרוא, להדרו לאחור, לפרקו, להתאימו, להרשותו ברישיון-משנה, לעשות בו כל שימוש מסחרי, למכרו, להשכירו, להשאילו, לעבדו, להדרו, להנדסו לאחור, לשלבו עם תוכנה אחרת, לתרגמו, לשנותו או ליצור יצירה נגזרת שלו, בין בעצמך ובין באמצעות מי מטעמך, בכל דרך או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר מפורשות בַּתנאים.

נאסר עליך בזאת להסיר או למחוק את כל ההודעות על זכויות יוצרים, ההגבלות והסימנים המעידים על זכויות קנייניות של talkon או של מרשיה, או כל חלק מאותם הודעות, הגבלות וסימנים, לרבות [®], סימן זכות היוצרים [©] או סימן המסחר [TM] הכלולים בתוכן הנכלל באתר או הנלווים לאותו תוכן, ואת מצהירה ומתחייבת כי תצייתי לכל הדינים החלים במובן זה.

11. זמינות

זמינותם ותפקודם של שירותינו תלויה במגוון גורמים, כדוגמת רשתות תקשורת. talkon אינה מתחייבת או ערבה לכך ששירותינו יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת בלא שיבוש או הפרעה, או שהם יהיו נקיים מטעויות. talkon לא תהא אחראית לכל הפסדים או נזקים הנגרמים על ידי כל גוף או אדם בשל כל סיבה שהיא מעבר לשליטתה הסבירה של talkon, לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מעשה או מחדל של רשויות אזרחיות או צבאיות של מדינה או אומה, שריפה, שביתה, שיטפון, מהומה, טרור, מלחמה, עיכוב הובלה, אובדן שירותי ציבור, או בדרך אחרת.

12. שינויים בשירותינו

talkon שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שירותינו (או כל חלק מהם, לרבות, אך לא רק, התוכן), לתקנם, להגבירם, לשפרם, לעשות בהם שינויים אחרים כלשהם, או להפסיקם, זמנית או לצמיתות בלא הודעה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסף על כך, אתה מאשר בזאת כי התוכן המסופק במסגרת שירותינו ניתן לשינוי, להרחבה מבחינת תוכן וצורה או להסרה בכל עת בלא שתינתן לך כל הודעה. אתה מסכים כי talkon לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו על כל שינוי, השעיה, או הפסקה של שירותינו או של התוכן הנכלל בשירותינו.

13. מיאון וכתבי אחריות

talkon אינה מתחייבת או נותנת הצהרות כלשהן בנוגע לשימוש בתוכן הזמין על גבי שירותינו, לאי-היכולת להשתמש בו או להפעילו, או לתוצאות השימוש בו. את מסכימה ומאשרת כי השימוש בשירותינו הוא לחלוטין על אחריותך.

את מקבלת על עצמך אחריות מלאה לכל שימוש בשירותים שאינו בהתאם לתנאים אלו, להנחיותיה של talkon ולהמלצותיה.

talkon לא תהא אחראית על נזקים כלשהם, לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, בין אם נגרמו כתוצאה מן השימוש בשירותים ובין אם בקשר אליו, או כל מידע אחר הנובע מן השימוש בשירות, בין אם החברה הודיעה למשתמש על נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו.

שירותינו ניתנים על בסיס "כמות שהם" ("As Is"), בלא כל כתבי אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשים ובין משתמעים, לרבות, אך לא רק, כתבי אחריות לקניין או לאי-הפרה או כתבי אחריות משתמעים לשימוש, לסחירוּת או לכשירוּת למטרה מסוימת או לתפקוד מסוים. talkon ממאנת לקחת כל אחריות, ואינה נותנת כל הצהרות או כתבי אחריות, בנוגע לדיוקו, איכותו, זמינותו, מהימנותו, התאמתו, שלמותו, אמיתותו, שימושיותו, או יעילותו של כל תוכן הזמין על גבי שירותינו, לרבות כל מידע רפואי. השימוש בשירותינו הוא לחלוטין על אחריותך, ול-talkon לא תהא כל אחריות בנוגע לשימוש כאמור. talkon ממאנת לקחת אחריות על כל מידע טיפולי, ועל כל המידע של המטופלים, אשר מועלה או נמסר דרך השירותים על ידי משתמשים.

talkon אינה מתחייבת כי הפעלתם של שירותינו היא, או תהא מדויקת, שלמה, בלתי-מופרעת, נקייה משגיאות, או נקייה מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים, או הגבלות תוכנה אחרות.

14. הגבלת אחריות

talkon, לרבות נושאי המשרה בה, הדירקטורים בה, בעלי המניות בה, עובדיה, קבלני-המשנה שלה וסוכניה, לא תחוב בשום מקרה בנזקים כלשהם, לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, בין בפעולה חוזית, בין ברשלנות ובין בפעולות נזיקיות אחריות שהן כתוצאה משירותינו או הנובעות מהם, או השימוש או אי-היכולת להשתמש בשירותינו, התוכן, אובדן מוניטין או רווחים, ביצוע או אי-ביצוע על ידי talkon בתנאים אלו, כל מעשה אחר או מחדל אחר של talkon מכל סיבה אחרת שהיא; או בהתבסס על הפרת אחריות, הפרת חוזה, רשלנות, אחריות קפידה, או כל תורה משפטית אחרת, בין אם talkon הוזהרה מפני אפשרות אותם נזקים ובין אם לאו.

אינך רשאית להגיש כל תובענה על כל הפרה של תנאים אלו יותר משנה אחת (1) לאחר צמיחתה של עילה לתובענה כאמור. מכיוון שמדינות מסוימות אינן מתירות את החרגתם או הגבלתם של נזקים אגביים או תוצאתיים, אזי רק ההגבלות האמורות עשויות שלא לחול על משתמש המתגורר באותן מדינות.

ההגבלות, ההחרגות והמיאונים האמורים יחולו על כל התביעות לפיצויים, בין אם הן מבוססות על פעולה חוזית, כתב אחריות, אחריות קפידה, רשלנות, עוולה נזיקית, או בדרך אחרת. את מאשרת ומסכימה בזאת כי הגבלות אחריות אלו הן הקצאות מוסכמות של סיכון המהוות בחלקן את התמורה על שירותיה של talkon לך, ואף אם talkon הוזהרה מפני האפשרות של אותן חבויות ו/או אותם נזקים. הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול במידה המלאה ביותר שמתיר הדין בתחום השיפוט הרלוונטי, ואחריותה המצטברת של talkon כלפיך לא תעלה בשום מקרה על סכומים ששולמו לtalkon עבור שימושך בשירות. אם לא שילמת תשלומים כלשהם לtalkon עבור השימוש בשירות או אם לא שולמו מטעמך תשלומים כלשהם, אזי לtalkon לא תהא כל אחריות כלפיך.

15. שיפוי

את מסכימה להגן על talkon ועל בעלי המניות בה, בעליה, הדירקטורים בה, נושאי המשרה בה ועובדיה, בהתאמה, לשפותם ולשחררם מאחריות מפני וכנגד כל התביעות, הנזקים, ההתחייבויות, ההפסדים, החבויות, העלויות, החובות, וההוצאות (לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עורכי דין) הנובעים במישרין או בעקיפין מן הדברים הבאים: (i) הפרת תנאי כלשהו מתנאים אלו על ידיך או על ידי מי מטעמך; (ii) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאת עלולה לגרום לצד שלישי כלשהו אשר קשור לשימושך בשירותינו (לרבות הפרתן של זכויות צד שלישי כלשהן על ידיך); (iii) כל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או כל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהתבסס על מידע מטופל; ו-(iv) הפרת דין או תקנה כלשהם על ידיך.

16. תיקונים לתנאים

talkon רשאית לשנות את התנאים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא כל הודעה. אנו ניתן הודעה בנוגע לשינויים מהותיים בתנאים אלו בעמוד הבית של האתר ו/או באפליקציה ו/או אנו נשלח לך הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור אל כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר שהודעה כאמור ניתנה באתר האינטרנט שלנו או נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני. אחרת, כל השינויים האחרים בתנאים אלו הם בתוקף נכון למועד "העדכון האחרון" שצוין, והמשך שימושך בשירותינו במועד השכתוב האחרון יהווה קבלה של אותם שינויים והסכמה להיות מחויב על ידיהם.

17. הפסקת השירותים

בכל עת, talkon רשאית לחסום את גישתך לשירותינו ו/או להגביל זמנית או לצמיתות את גישתך לשירותינו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, נוסף על כל תרופות משפטיות אחרות שעשויות להיות זמינות לtalkon לפי כל דין חל. talkon רשאית לנקוט פעולות כאמור אם talkon מחליטה כי אתה הפרת תנאי כלשהו מתנאים אלו באופן כלשהו.

נוסף על כך, talkon רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעולתם של שירותינו אל כל חלק מהם, זמנית או לצמיתות, בלא לתת כל הודעה מוקדמת. את מסכימה ומאשרת כי talkon אינה מקבלת על עצמה כל אחריות ביחס להפסקת פעולתם של שירותינו ולאובדן נתונים כלשהם או בקשר עמם.

הוראותיהם של סעיף 4 (הצהרות והתחייבויות המשתמש), סעיף 5 (הגבלות על השימוש), סעיף 6 (היעדר אחריות של קלינאים), סעיף 7 (התחייבויות קלינאים), סעיף 9 (מדיניות פרטיות, לרבות מדיניות הפרטיות הנזכרת באותו סעיף), סעיף 10 (זכויות קניין רוחני), סעיף 11 (זמינות), סעיף 13 (מיאון וכתבי אחריות), סעיף 14 (הגבלת אחריות), סעיף 15 (שיפוי), סעיף 17 (הפסקת השירות), סעיף 18 (קטינים), וסעיף 20 (כללי), תעמודנה בתוקפן לאחר הפסקתם או פקיעתם של תנאים אלה.

18. קטינים

על מנת לפתוח חשבון על גבי שירותינו, עליך להיות מעל לגיל שמונה-עשרה (18). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחת גיל בכל שלב על מנת שנוכל לאמת כי קטינים מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) אינם משתמשים בשירותינו. אם המטופל הוא מתחת לגיל שמונה-עשרה (18), הורה או אפוטרופוס רשאי להשתמש בשירות, ולהוסיף ולרשום את המטופל תחת חשבונו/ה, ולמסור מידע רפואי מטעמו/ה של הילד/ה שלו/ה. ההורה או האפוטרופוס מקבל על עצמו אחריות מלאה לוודא כי המידע שהוא/היא מוסר/ת לtalkon אודות הילד/ה שלו/ה נשמר באופן מאובטח וכי המידע הנמסר הוא מדויק.

עבור קלינאים: אם המטופל הוא מתחת לגיל שמונה-עשרה (18), את מצהירה בזאת כי ברשותך כל ההסכמות, האישורים, והזכויות הנדרשים על מנת לספק שירותי בריאות לִמטופל כאמור, לרבות קבלת מידע רפואי, גישה אליו, עיבודו, שליחתו, הצגתו ומסירתו מטעמו של הקטין, לפי העניין, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

אם הוספת ורשמת מטופל מתחת לגיל 18, את מצהירה בזאת בפני talkon כי את הורה ו או אפוטרופוס לדין של אותו מטופל או כי את קלינאית שקיבלה את כל ההסכמות הנדרשות, לרבות מאת הוריו או אפוטרופוס לדין של המטופל, לפתוח את שירותיה של talkon ולהשתמש בהם מטעמו של המטופל ואת זכאית לפי הדין החל לעשות כן.

במקרה שמגיע לידיעתנו כי אדם שהוא מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) משתמש בשירותינו, שלא בהתאם לתנאים הנזכרים לעיל, אנו נאסור ונחסום את אותו משתמש מלגשת לשירותינו ונעשה את כל המאמצים למחוק באופן מיידי כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו בנוגע לאותו משתמש).

בלא לגרוע מכל דבר שלפי תנאי שימוש אלו, אנא שימי לב כי אתרנו לא נועד ולא תוכנן לפנות לילדים מתחת לגיל 13.

19. ספקי פלטפורמה

ככל ש talkon תאפשר להוריד את האפליקציה משוק אפליקציות לניידים (כדוגמת App Store), נותן שירות או מפיץ שהם צד שלישי ("ספקי אפליקציות"), שימושך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לכללי השימוש של ספקי האפליקציות בקשר עם שימושך באפליקציה ("כללי שימוש"). לתשומת לבך: כללי השימוש עשויים לחול עליך, ובאחריותך לבדוק האם כללי השימוש מסדירים את שימושך באפליקציה. אתה מסכים לעמוד בכל כללי השימוש של ספקי האפליקציות החלים עליך.

20. העלאת תכנים מקצועיים למערכת talkon

מעת לעת מערכת talkon ו/או גורמים מטעמה עשויים לאפשר לקלינאיות/ים המשתמשות במערכת talkon להעלות תכנים מקצועיים ("תוכן מועלה") למערכת talkon, בין אם דרך ממשק המערכת או באמצעי אחר שיונגש על ידי talkon. את מאשרת בזאת כי כל תוכן מועלה שיועלה על ידך למערכת talkon הינו יצירה מקורית שלך או לחילופין שבידך כל ההיתרים, האישורים והזכויות הדרושים על מנת להעלות את התוכן המועלה למערכת talkon ולתת לגביו את זכויות השימוש הניתנות להלן. talkon לא תישא בכל אחריות לבדיקת התוכן המועלה וכן לא תישא בכל אחריות בקשר לטיבו, ו/או לכל טענת צד שלישי בקשר עם התוכן המועלה, והקלינאית המעלה את התוכן המועלה מתחייבת לשאת בכל אחריות כאמור. הינך מעניקה בזאת לtalkon רשיון שימוש בלתי מוגבל, בלתי הדיר, ללא עלות וללא תמורה לעשות שימוש, לערוך, לשנות, ולהפיץ את התוכן המועלה, שהועלה על ידך. talkon רשאית אך אינה מחוייבת לתת אינדיקציה אודות הזהות של תורם התוכן המועלה.

21. כללי

·          כל כותרת או כותרת סעיף הנכללת בתנאי שימוש אלו מובאת רק כעניין של נוחות, ובשום אופן אינה מגדירה או מסבירה סעיף כלשהו או הוראה כלשהי שבתנאי שימוש אלו.

·          תנאי שימוש אלו אינם יוצרים, ולא יפורשו כיוצרים, כל מערכת יחסים, שותפות, עסקה משותפת, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסי מזכה-זכיין בין talkon לבינך.

·          תנאים אלו, והזכויות והתרופות המשפטיות המוענקות לפיהם, וכן כל הטענות, הסכסוכים והמחלוקות המתעוררים לפיהם או הקשורים אליהם ו/או אל השירות, פרשנותם, או הפרתם, הפסקתם או תקפותם, מערכות היחסים הנוצרות כתוצאה מתנאים אלו, או כל עסקה קשורה יוסדרו בכל המובנים, אך ורק ובאופן בלעדי, על ידי דיני מדינת ישראל בלא התייחסות לעקרונות מתקל הדינים שלה, יפורשו בכל המובנים, אך ורק ובאופן בלעדי לפיהם וייאכפו בכל המובנים, אך ורק ובאופן בלעדי לפיהם, ויוגשו בבתי המשפט בעלי סמכות השיפוט בתל אביב שבישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות שיפוטם הייחודית של אותם בתי משפט ולהיותם מקום השיפוט.

·          talkon רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה ו/או להעביר את זכויות הבעלות והקניין בשירות לצד שלישי בלא הסכמתך או בלא שתינתן לך הודעה מוקדמת. זכויותיך והתחייבויותיך לפי התנאים אינן ניתנות להמחאה. כל ניסיון להמחותן או המחאתן ממש בלא הסכמתה המפורשת והכתובה של talkon מראש יהיו בטלים ומבוטלים.

·          אם נמצא כי הוראה כלשהי שבתנאים אלו היא בלתי-חוקית, בטלה, או מכל סיבה שהיא אינה ניתנת לאכיפה, אזי אותה הוראה תיחשב כניתנת להפרדה מתנאים אלו ולא תשפיע על תקפותן ויכולת אכיפתן של הוראות נותרות כלשהן.

·          שום ויתור מאת מי מן הצדדים על הפרה או אי-קיום כלשהם לפי תנאים אלו לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או אי-קיום שקדמו לו או שהתרחשו לאחריו.

·          תנאים אלו מהווים את מלוא התנאים וההגבלות שבינך לבין talkon בנוגע לנושאם של תנאי שימוש אלו, ובאים במקום כל הסכמים, הבנות, הבטחות, תנאים, משאים-ומתנים, התחייבויות או הצהרות, בין בכתב ובין בעל-פה, הקודמים להם או בו-זמניים עמם, בין talkon לבינך, לרבות, בלא הגבלה, אלו שנערכו על ידי או בין מי מנציגינו בהתאמה, ביחס לשירות. את מסכימה כי לא תטעני כל טענה בכל עת או מקום לפיה תנאים אלו שונו בעל-פה או הותאמו או שונו בדרך אחרת באמצעות מסר בעל-פה מכל סוג או אופי. יתר על כן את מסכימה כי אינך מסתמכת על כל הבטחה, תמריץ, מצג, הצהרה, גילוי או חובת גילוי של talkon במסגרת ההתקשרות בתנאים אלו. 

22. מידע, שאלות או הודעה על שגיאות

אם יש לך שאלות (או הערות) כלשהן בנוגע לתנאים, את מוזמנת לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לtalkon בכתובת:office@talkon.health או להשתמש באפליקציה באמצעות לחיצה על הכפתור "צור קשר", וtalkon- תעשה מאמץ להגיב בתוך מסגרת זמן סבירה. ביצירת קשר עם החברה, את מתחייבת ומסכימה כי את חופשיה לעשות כן, וכי אינך מוסרת לtalkon- מידע המפר זכויות רוחניות כלשהן של צד שלישי. בלא לגרוע מן האמור לעיל, כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, הנובעות מן המסר תהיינה בבעלותה של החברה ותיחשבנה כחומר סודי של talkon.

אל לך לשתף מידע רפואי כלשהו בעת העברת מסר לצוות התמיכה ושירות הלקוחות של talkon. מידע רפואי יש לשתף עם קלינאים, והצוותים הייעודיים לתמיכה ולשירות לקוחות אינם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ואינם יכולים להציע ייעוץ קליני.